צור קשר Englishדף הבית

AGRO-SHELEF - TAMAR-TECH
Responsible Pest Control Solutions

Agro-Shelef Ltd., have Co-developed with A.R.O
(Agriculture Research Organization of the Israeli
Ministry of Agriculture) A non-poisonous, effective
and sustainable pest control solution: “TAMARTECH”.
Tamar-Tech is driven from edible vegetable oils and
manufactured by an innovative emulsifier.

Tamar-Tech can control a very wide range of pests:

Aphids, Spider-mites, White-fly, Mealy-bug, Trips,
Powdery mildew and more and it is suitable for
many crops: Vegetabels, Fruits, Herbs, Field crops
and more.

Tamar-Tech is non phytho-toxic and can be integrated
in IPM interface.

Tamar-Tech is safe for use and it is non-pollutant
and it has no pesticide residues.

Tamar-Tech is based on local production facilities that
require minimal infrastructure and low consumption
of electricity. The production is non-pollutant.

TAMAR-TECH is a combination of two elements:

1. Innovative, patent protected device for production of vegetable oils emulsions

2. Unique formulations of vegetable oils for pest control utilization

Technology’s product:

A sprayable emulsion for pest control in agricultural fields


Further information can be found on:
http://www.agroshelef.com/Laboratory Services
חקלאות אורגנית פעילויות והכשרות
Establishment of agricultural laboratories
TAMAR TECH
שירותי מעבדת שלפ לחקלאי
שירותי שלפ לחברות ייצור תשומות לחקלאות
שירותי מעבדת שלפ לשמאים חקלאיים
מידע ומאמרים
סל בדיקות
קליפ-סי פתרונות להדליה
מו"פ חקלאי
קישורים
נבנה ע"י אינדקס עסקים
קופון הזהב - golden coupon